Angrerett

Du har rett til å gå frå denne avtalen innan 14 dagar utan å gi nokon grunn for det.
Angrefristen utløpar 14 dagar etter dato for oppstart av kraftleveransen frå Luster Energi AS.


For å kunne bruke angreretten må de gje beskjed til oss via mobil, e-post eller fysisk oppmøte at de ynskjer å gå frå avtalen.
Luster Energi AS, Gaupnegrandane 4, 6868 Gaupne
tlf. 57 68 29 00, firmapost@lusterenergiverk.no på en utvetydig måte om din beslutning om å
gå frå avtalen (f.eks. i et brev sendt med post eller e-post).
De kan nytte det angreskjemaet som de finn i lenkja over, men det er ikkje obligatorisk.
For å overhalde angrefristen er det tilstrekkelig at de sender meldinga om at de vil bruke
angreretten før angrefristen utløpar.