Prisliste
Lustrakraft - Standard timespot Nordpool timespris + 4,38 øre/kWh inklusiv avgifter - ingen månadsgebyr
Lustrakraft - månadspot Nordpoolpris månadspris + 5 øre/kWh inklusiv avgifter - ingen månadsgebyr
Lustrakraft - Plusskunde - forbruk Forbruk: Nordpool timespris + 4,38 øre/kWh inklusiv avgifter - ingen månadsgebyr
Lustrakraft - Plusskunde - produksjon Produksjon: Nordpool timespris minus 1 øre/kWh inklusiv avgifter. - ingen månadsgebyr
Luster kommune sin fastprisavtale for private hushaldningar 62,50 øre/kWh + at kunden vert trekt den til kvar tid gjeldande statlege straumstønaden - ingen månadsgebyr
Luster kommune sin fastprisavtale for Næring og landbruk - 3 år 62,50 øre/kWh inklusiv avgifter - ingen månadsgebyr
Luster kommune sin fastprisavtale for Næring og landbruk - 3 år - bustadhus og næringsbygg 62,50 øre/kWh inklusiv avgifter på månadsforbruk over 1700 kWh - ingen månadsgebyr - Nordpool timespris + 4,38 øre/kWh inklusiv avgifter på det under 1700 kWh.
Luster kommune sin fastprisavtale for Næring og landbruk - 3 år - 2 bustadhus og næringsbygg 62,50 øre/kWh inklusiv avgifter på månadsforbruk over 2500 kWh - ingen månadsgebyr - Nordpool timespris + 4,38 øre/kWh inklusiv avgifter på det under 2500 kWh.

Kraft frå Luster