I Februar 2019 vart ELHUB satt i drift. Det er ein nasjonal datasentral, og inneheld data om alle straumkundar og målepunkta i Norge. Denne har kunde, netteigar og kraftleverandør tilgang til.

NVE vil ha fram skilje mellom kva oppgåver som kraftleverandørane har og kva oppgåver nettselskapet skal utføre: Det har blitt tydeligare med innføringa av Elhub.
Ta kontakt med oss ved følgande spørsmål eller endringar:


 • Postadresse
 • Fakturaadresse
 • Mobilnummer
 • E-postadresse
 • Straumpris og avtalar
 • Flytting

Ta kontakt med nettselskapet ved følgande spørsmål eller endringar:


 • Straummålaren
 • Tilknytning/nybygg/byggestraum
 • Leveringskvalitet (Spenningsfeil)
 • Jordfeil
 • Gravemeldinger
 • Planlagde straumutkoblingar
 • Straumbrot
 • Andre tekniske forhold om ditt anlegg og straumnettet.
 • Fakturaer sendt frå nettselskapet
Kontaktskjema
* obligatorisk informasjon