Ope for tinging av Luster kommune sin fastprisavtale for 2023 og 2024 for private hushaldningar

Publisert av Luster_Konsern_admin

08.09.22, kl 13:50

Luster kommune vedtok i kommunestyre 22.juni 2023 å vidareføre fastprisavtale til private hushaldningar (ordinære bustadar) i kommunen. Det er no klart for tinging av avtalen som vart vedteke.

Avtalen er gjeldande frå 1.oktober 2023 til 1.januar 2025.
Kjem det endringar i statleg straumstønadsordning kan avtalen bli endra/avbrote med 3 månadars varsel.


Ved å trykke her kjem de vidare til tingingsskjema og meir informasjon om avtalen.


Ta kontakt på 57682900 eller firmapost@lusterenergiverk.no viss det er spørsmål eller andre tilbakemeldingar!