Informasjon om fastprisavtale frå Luster kommune til private hushaldningar

Publisert av Luster_Konsern_admin

05.09.22, kl 07:45

Luster kommune vedtok i kommunestyre 2.september 2022 å tilby fastprisavtale til private hushaldningar (ordinære bustadar) i kommunen.
Det er fortsatt uklart frå kva dato det vil bli gjeldande frå og på kva måte det skal tingast på.
Det vil komme meir informasjon på våre heimesider etterkvart.


Ta kontakt på 57682900 eller firmapost@lusterenergiverk.no viss det er spørsmål!