Lustrakraft - Plusskunde er ein avtale for dei som produserar straum som leveres inn på straumnettet. Denne avtalen fylgjer prisen på straumbørsen Nord Pool time for time. Dette gjeld både overskotskraft som de matar inn på nettet samt det de må kjøpe frå Luster Energi AS for å dekke forbruket dykkar.


Meir informasjon om plusskundeordninga kan de finne på NVE-RME sine sider.


Påslaget vårt på krafta de kjøper frå Luster Energi er 4,38 øre/kWh inklusiv alle avgifter (Elsertifikat og mva)


Det de matar inn på nettet får du områdeprisen på straumbørsen Nordpool time for time - 1 øre/kWh for.


De kan bestillle kraftavtalen ved å bruke bestillingskjemaet under:

Bestillingskjema - Kraftavtale - Plusskunde
* obligatorisk informasjon