Tinging av fastprisavtale frå Luster kommune til private hushaldningar

Publisert av Luster_Konsern_admin

08.09.22, kl 13:50

Luster kommune vedtok i kommunestyre 2.september 2022 å tilby fastprisavtale til private hushaldningar (ordinære bustadar) i kommunen.


Ved å trykke her kjem de vidare til tingingsskjema for avtalen.


Ta kontakt på 57682900 eller firmapost@lusterenergiverk.no viss det er spørsmål eller andre tilbakemeldingar!