Lustrakraft - Timespot (tidl. Spotpris med påslag) er ein avtale som fylgjer prisen på straumbørsen Nord Pool time for time. Det er på straumbørsen me kjøper inn krafta til vårt spotprisprodukt. Elsertifikat og meirverdiavgift er inkludert.


Påslaget vårt er 4,38 øre/kWh inklusiv alle avgifter (Elsertifikat og mva)


De kan bestillle kraftavtalen ved å bruke bestillingskjemaet under:

Bestillingskjema - Kraftavtale - timespot
* obligatorisk informasjon