Lustrakraft - Timespot (tidl. Spotpris med påslag) er ein avtale som fylgjer prisen på straumbørsen Nord Pool time for time. Det er på straumbørsen me kjøper inn krafta til vårt spotprisprodukt. Elsertifikat og meirverdiavgift er inkludert.


Påslaget vårt er 4,38 øre/kWh inklusiv alle avgifter (Elsertifikat og mva). Ingen månadsgebyr.

Avtalen har ingen bindingstidVilkåra for avtalane me tilbyr finn de på Forbrukertilsynet og tjeneste for å samanlikne prisar finn de på Strømpris.Prisendringar blir varsla på sms og e-post 30 dagar før ein endring blir iverksatt.


De har rett til å bruke angreretten inntil 14 dagar etter kontraktsoppstart.


De kan bestillle kraftavtalen ved å bruke bestillingskjemaet under:

Bestillingskjema - Kraftavtale - timespot
* obligatorisk informasjon