Lustrakraft - standard timesspot er ein avtale som fylgjer prisen på straumbørsen Nord Pool time for time. Det er på straumbørsen me kjøper inn krafta til vårt spotprisprodukt. Elsertifikat og meirverdiavgift er inkludert.


Påslaget vårt er 4,38 øre/kWh inklusiv alle avgifter. Ingen månadsgebyr.
Avtalen har ingen bindingstid og prisendringar blir varsla på sms og e-post 30 dagar før ein endring blir iverksatt.

Vilkår for avtalane me tilbyr finn de på www.forbrukertilsynet.no
Teneste for å samanlikne prisar finn de på www.strømpris.no.

De har rett til å bruke angreretten inntil 14 dagar etter kontraktsoppstart.


De kan bestillle kraftavtalen ved å bruke bestillingskjemaet under:

Bestillingskjema - Kraftavtale - timespot
* obligatorisk informasjon