Lustrakraft - månadspot er som namnet tilseier ein månadspotavtale. Det vil sei at det er ein avtale som fylgjer prisen på straumbørsen Nord Pool månad for månad, ikkje time for time.


Påslaget vårt på denne avtalen er 5 øre/kWh inklusiv alle avgifter (elsertifikat og mva) Avtalen har ingen bindingstid.

Avtalen har ingen bindingstidPrisendringar blir varsla på sms og e-post 30 dagar før ein endring blir iverksatt.


Vilkåra for avtalane me tilbyr finn de på Forbrukertilsynet og tjeneste for å samanlikne prisar finn de på Strømpris.


De har rett til å bruke angreretten inntil 14 dagar etter kontraktsoppstart.

De kan bruke tingingsskjemaet under for å tinge avtalen:

Tingingsskjema - Lustrakraft - Månadspot
* obligatorisk informasjon