Oppdatering 9.januar 2023: Produktet er avvikla og noverande kundar blir automatisk ført over på Lustrakraft - Timespot frå og med 8.februar 2023.


Sidan det som oftast vil vera dyrare for oss å kjøpa inn kraft om vinteren enn om sommaren vil dette gjenspegle seg i prisane til våre kundar.


Kort sagt kan ein sei at denne tariffen følgjer marknaden gjennom året, men med mindre variasjonar enn spotpris.


Prisen er 469 øre/kWh inklusiv alle avgifter frå 10.desember 2022. Ingen månadsgebyr.


Pris frå 7.september 2022 til 10.desember 2022 er 545 øre/kWh inklusiv alle avgifter
Pris frå 2.september 2022 til 7.september 2022 er 388 øre/kWh inklusiv alle avgifter
Pris frå 26.august 2022 til 2.september 2022 er 358 øre/kWh inklusiv alle avgifter
Pris frå 15.august 2022 til 26.august 2022 er 318 øre/kWh inklusiv alle avgifter
Pris frå 27.juni 2022 til 15.august 2022 er 229 øre/kWh inklusiv alle avgifter
Pris frå 7.april 2022 til 27.juni 2022 er 248 øre/kWh inklusiv alle avgifter
Pris frå 22.februar 2022 til 7.april 2022 er 198 øre/kWh inklusiv alle avgifter
Pris frå 31.desember 2021 til 22.februar 2022 var 248 øre/kWh inklusiv alle avgifter


Avtalen blir tilbydd kundar i område NO5 og avtalen har inga bindingstid.


Prisendringar blir varsla på sms og e-post 30 dagar før ein endring blir iverksatt.


Vilkåra for avtalane me tilbyr finn de på Forbrukertilsynet og tjeneste for å samanlikne prisar finn de på Strømpris.


De har rett til å bruke angreretten inntil 14 dagar etter kontraktsoppstart.