Lustrakraft - månadspot er som namnet tilseier ein månadspotavtale. Det vil sei at det er ein avtale som fylgjer prisen på straumbørsen Nord Pool månad for månad.


Påslaget vårt på denne avtalen er 5 øre/kWh inklusiv alle avgifter (elsertifikat og mva)


De kan bruke bestillingsskjemaet under for å bestille avtalen:

Bestillingsskjema - kraftavtale - Månadspot
* obligatorisk informasjon