Fordelen med fastpris er at du veit kva du skal betale i kontraktsperioden. Skulle prisane i maknaden stiga er ein då sikra ein forutsigbar kraftpris. Skulle prisane synke kan ein derimot tape litt på å inngå fastprisavtale.


Forventar ein at prisane i engrosmarknaden skal synke, bør ein heller velgje variabel eller spotpris. Ver oppmerksom på at om du inngår ein fastprisavtale, vil ein eventuell endring i statlege avgifter også endre fastprisen.


Sidan me kjøper inn krafta på det tidspunktet me inngår avtale med deg, kan ein fastprisavtale ikkje seiast opp i avtaleperioden.

Prisen er garantert fast i 12 mnd.


Vilkåra for avtalane me tilbyr finn de på Forbrukertilsynet og tjeneste for å samanlikne prisar finn de på Strømpris.


De har rett til å bruke angreretten inntil 14 dagar etter kontraktsoppstart.